Số 45 - TT3 - Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Hotline: 0966 861 590

Liên kết với chúng tôi

Hóa chất sinh học phân tử - Norgen

Hotline: 0966 861 590
Norgen là nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 và ISO 15189 chứng nhận tích hợp đầy đủ về công nghệ sinh học của Canada tập trung vào bảo quản mẫu. Dòng sản phẩm: Bộ Kits bảo quản mẫu Blood/Plasma/Serum; Bộ Kits tách chiết DNA; RNA,…
Sản phẩm liên quan